نخبه های کارآفرین تفاو ت ها و عادات خوب زیادی با دیگرافراد دور وبرمون دارند


در معاشرت با جناب صرامی بنیانگذار سیتی سنتر و شهرک سلامت اصفهان و البته دهها کارخانه و مجموعه دیگر ، نکات ریز اما مهمی قابل مشاهده است.

اول :ایشون دارای هوش سیال است ، 

هوش سیال همان توانایی ذاتی فرد است نه چیزی که می تواند از طریق آموزش، پرورش، یا حتی تجربه و قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی مختلف به دست آید..

دوم :ایشون از تک تک دقایقش استفاده میکنه ندیدم بیهوده وقت بگذرونه یا حرف بزنه 

سوم : روی عملی کردن ایده ها و اهدافش تمرکز میکنه در جنگ. مداوم است دلسرد ،افسرده و کم توان نمیشه .

چهارم : اینده نگر است ، سری به پروژهایش بزنید برای سالهای اینده طراحی شده 

پنجم :ایده هایش را عملیاتی میکند ، بدونیم دنیا پر است است از ایده های عملیاتی نشده .

ششم ؛به خود ، سلامتیش ، غذایش ، روابطش و زندگیش اهمیت میدهد هفتم : برای کار و هدفش عصبانی میشود یعنی جدیت دارد و در بقیه موارد خوش مشرب است 

هشتم :یک روز به من گفت برای رسیدن به یک هدف بالا و انجام یک ایده بزرگ همه زندگیش را می فروشد 

نهم ؛ با چالش ها دسته و پنجه نرم میکند ، سرگرمی بزرگش حل چالش های بزرگ است 

دهم :کفشش اسپرت است و روزی کیلومترها پیاده راه میرود ، 

11-برای رسیدن به پول و سرمایه کار نمی کند هدفش ایجاد ارزش در جامعه است 

عکس جناب صرامی من و حسام الدین سراج 

ارادتمند سعید مختاریان زواره

/ 0 نظر / 20 بازدید